Betingelser

-------------------------------------------------- -----
Allmänna villkor med kundinformation
-------------------------------- --- --------------------


Innehållsförteckning
------ ----- -
1. Omfattning
2. Ingående av kontrakt
3. Ångerrätt
4. Priser och betalningsvillkor
5. Leverans- och fraktvillkor
6. Äganderättsförbehåll
7. Ansvar för defekter (garanti)
8. Garanti
9. Innehåll i bildfiler
10. Gällande lag
11. Alternativ tvistlösning

1) Räckvidd
1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") för Mario Zito, som handlar under "ZITOCASES" (nedan kallat "Säljaren"), gäller för alla kontrakt för leverans av varor, som en konsument eller företagare (nedan kallad "kund") avtalar med säljaren angående de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat överenskommits.
1.2 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller självständiga. -anställd yrkesverksamhet kan hänföras. Entreprenör i den mening som avses i dessa villkor är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som vid ingåendet av en juridisk transaktion agerar i utövandet av sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.

2) Slutsats av kontrakt
2.1 Onlinebutiken med produktbeskrivningar som finns i säljaren utgör inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.
2.2 Kunden kan lämna erbjudandet använda onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens onlinebutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,
- genom att skicka kunden en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
​​- genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid mottagandet av varan av kunden är avgörande, eller
- genom att begära att kunden betalar efter att ha lagt sin beställning.
Om flera av de ovan nämnda alternativen finns, avtalet ingås vid den tidpunkt då ett av de ovan nämnda alternativen inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid, anses detta vara ett avslag på erbjudandet med resultatet att kunden inte längre är bunden av sin avsiktsförklaring.
2.4 Om "PayPal Express" betalningsmetod är vald kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), enligt PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Om kunden väljer "PayPal Express" som betalningsmetod under onlinebeställningsprocessen, utfärdar han också en betalningsorder till PayPal genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. I detta fall förklarar säljaren redan att han accepterar kundens erbjudande på den tid då kunden startar betalningsprocessen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.5 Vid inlämnande av ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter att avtalet har ingåtts avslutas och skickas till kunden i textform efter att beställningen har skickats (t.ex. e-post, fax eller brev). Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta. Om kunden har skapat ett användarkonto i säljarens nätbutik innan han skickar sin beställning, kommer beställningsuppgifterna att arkiveras på säljarens webbplats och kan nås kostnadsfritt av kunden via sitt lösenordsskyddade användarkonto genom att tillhandahålla motsvarande inloggningsuppgifter.
2.6 Innan en bindande beställning skickas via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.
2.7 Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.
2.8 Orderhanteringen och kontakten sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt
3.1 Konsumenter är i grunden berättigade ångerrätt.
3.2 Ytterligare information om ångerrätten finns i säljarens ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor
4.1 Om inte annat anges i säljarens ångerrätt. produktbeskrivning, dessa är de angivna priserna för totalpriser. Omsättningsskatt visas inte eftersom säljaren är ett litet företag enligt UStG. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.
4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppstå i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som måste stå för kunden . Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföringar från banker (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan även uppstå i samband med penningöverföringen om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen, men kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.
4.3 Betalningsalternativet/-erna kommer att / kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik.
4.4 Om förskottsbetalning via banköverföring har avtalats sker betalning omedelbart efter avtalets ingående, om inte parterna kommit överens om en senare förfallodag.
4 .5 Vid betalning med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal, behandlas betalningen via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) Sà r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal"), enligt PayPals användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan PayPal-konto, som kan ses på https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Munich (nedan kallat "SOFORT"). För att kunna betala fakturabeloppet via "SOFORT" måste kunden ha ett aktiverat nätbankkonto med PIN/TAN-procedur för deltagande i "SOFORT", identifiera sig därefter under betalningsprocessen och skicka betalningsinstruktionen till " SOFORT". bekräfta. Betalningstransaktionen genomförs direkt efteråt av "SOFORT" och kundens bankkonto debiteras. Kunden kan ta fram mer detaljerad information om betalningsmetoden "SOFORT" på Internet på https://www.klarna.com/sofort/.
4.7 Vid val av betalningsmetod som erbjuds via "Shopify Payments" betalningshantering via betaltjänstleverantören Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2:a våningen, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irland (nedan: "Shopify"). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan Shopify använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Mer information om "Shopify Payments" finns tillgänglig online på

https://www.shopify.de/payments återtagbar.
4.8 När du väljer SEPA-betalningsmetod Autogiro, fakturabeloppet förfaller efter att ett SEPA autogirofullmakt har utfärdats, dock inte innan tidsfristen för förskottsbetalning har löpt ut. Autogiro debiteras när de beställda varorna lämnar säljarens lager, dock inte innan tidsfristen för förhandsinformation har löpt ut. Förhandsinformation ("Föranmälan") är all kommunikation (t.ex. faktura, policy, kontrakt) från säljaren till kunden som tillkännager en debitering med SEPA-autogiro. Om autogiro inte löses på grund av otillräckliga medel på kontot eller för att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig debiteringen trots att han inte har rätt till det, ska kunden stå för de avgifter som resp. bank om han är ansvarig för detta .
4.9 Vid val av betalningssätt "autogiro via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" behandlas betalningen via ipayment betalningssystem hos 1&1 Internet AG, som vidarebefordrar kundens betalning begäran till respektive betalningsleverantör. För betalningshantering gäller respektive betalningsleverantörs allmänna villkor, vilket kunden kan ta del av och måste acceptera som en del av den elektroniska betalningsprocessen. Betalningsmetoderna "autogiro via ipayment" eller "kreditkort via ipayment" är villkorade av att respektive betalningsleverantör accepterar kundens betalningsförfrågan.
4.10 Om betalningsmetoden autogiro (autogiro) väljs är fakturabeloppet förfaller omedelbart efter avtalets ingående. Betalningsmetoden för autogiro kräver en framgångsrik kreditkontroll av Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannien ("Masterpayment").Om kunden tillåts autogiro (autogiro) efter att ha kontrollerat kreditvärdigheten, kommer betalningen att behandlas i samarbete med net-m privatbank 1891 AG, ​​Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), till vilken Säljaren överlåter sitt betalningsanspråk.I detta fall har net-m privatbank 1891 AG återkallelsebehörighet att ta ut fakturabeloppet från kundens angivna konto. Vid överlåtelse kan betalning endast ske till net-m privatbank 1891 AG med skuldfrigörande effekt. Autogiro sker när de beställda varorna lämnar säljarens lager. Även om betalningssätt autogiro (autogiro) väljs via Masterpayment, förblir säljaren ansvarig för allmänna kundförfrågningar, t ex om varorna, leveranstid, utskick, returer, reklamationer, avbeställningsförklaringar och försändelser eller kreditnotor.4.11 Vid val av betalningsmetod "PayPal autogiro" PayPal överför fakturabeloppet från kundens bankkonto för säljarens räkning efter att ett SEPA autogiro fullmakt har utfärdats, dock inte innan tidsfristen för förskottsinformation har löpt ut. Föranmälan ("Föranmälan") är alla meddelanden (t.ex. faktura, policy, avtal) till kunden som tillkännager en debitering med SEPA-autogiro. Om autogiro inte löses på grund av otillräckliga medel på kontot eller för att felaktiga bankuppgifter har lämnats, eller om kunden motsätter sig debiteringen trots att han inte har rätt till det, ska kunden stå för de avgifter som resp. bank om han är ansvarig för detta .

5) Leveransvillkor och frakt
5.1 Varor skickas till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid bearbetning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande.
5.2 Om transportföretaget skickar tillbaka varorna till säljaren eftersom leverans till kund inte varit möjlig, står kunden för kostnaderna för den misslyckade frakten . Detta gäller inte om kunden inte är ansvarig för den omständighet som ledde till omöjligheten av leverans eller om han tillfälligt var förhindrad att acceptera den erbjudna tjänsten, om inte säljaren meddelat honom tjänsten i rimlig tid i förväg. Detta gäller vidare inte med hänsyn till kostnaderna för leveransen om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten, gäller regleringen i säljarens ångerrätt för returkostnaderna.
5.3 Avhämtning av säljaren är inte möjlig av logistiska skäl.

6) Äganderättsförbehåll
Om säljaren anger förskottsbetalning, behåller han äganderätten till den levererade varan tills skyldig köpeskilling har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för fel (garanti)
7.1 Om den köpta varan är defekt, gäller bestämmelserna om lagstadgat ansvar för fel.7.2 Avvikelse från detta gäller begagnade varor: Krav på fel utesluts om felet inträffar först ett år efter leverans av varan. Fel som uppstår inom ett år efter leverans av varan kan göras gällande inom den lagstadgade preskriptionstiden. Nedsättningen av ansvarstiden till ett år gäller dock inte
- på föremål som har använts till en byggnad i enlighet med sitt vanliga ändamål och har förorsakat dess brist,
- på skadeståndsanspråk och återbetalning av utgifter av kunden, och
- i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet.
7.3 Kunden uppmanas att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta.Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans rättsliga eller avtalsenliga krav på defekter

8) Garanti
8.1 ZITOCASES erbjuder ett års (1 års) garanti för alla produkter som säljs på webbplatsen. Denna garanti täcker tillverkningsfel och är begränsad till defekter relaterade till passform, sömmar och användning av lim. Det bör noteras att ZITOCASES inte täcker några defekter orsakade av yttre påverkan, t.ex. av olycka, brand, vatten (eller andra vätskor)

9) Innehåll i bildfiler, tekniska krav på data, försämring av tredje parts rättigheter vid användning av konfiguratorn9.1 Kunden är ensam ansvarig för allt innehåll som används av kunden via den konfigurator som används för att skapa en produkt. Detta gäller i synnerhet bilder, grafik, texter eller annat material.
9.2 Kunden ansvarar för stavning, bildskärpa, bildkvalitet och kvaliteten på utformningen av de bilder, grafik och texter som han använder. En undersökning av ZITOCASES sker inte. De tillåtna formaten är: JPG- eller PNG-format.
9.3 För alla produktionsordrar som skickas till ZITOCASES, antas kundens erforderliga upphovsrätt, varumärke eller andra rättigheter. Vi vill påpeka att tredje part kan göra gällande betydande skadeståndsanspråk gentemot kunder vid upphovsrättsintrång i innehåll. Kunden är ansvarig för alla konsekvenser som uppstår till följd av ett intrång i ovannämnda rättigheter och befriar ZITOCASES från allt ansvar i händelse av anspråk från tredje part.
9.4 Genom att göra beställningen försäkrar kunden också att innehållet i överförda bildfiler inte bryter mot strafflagarna, överträdda. ZITOCASES förbehåller sig rätten att avvisa sådana beställningar om de är kända.


10) Tillämplig lag
Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, med undantag för lagarna om internationellt köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte återkallas genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

11) Alternativ tvistlösning
11.1 EU Kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för ut -rättslig lösning av tvister som härrör från försäljnings- eller serviceavtal online där en konsument är inblandad.
11.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

.