INSTRUKTIONER FÖR AVFALLSHANTERING AV BATTERI

I samband med försäljning av batterier eller leverans av enheter som innehåller batterier är vi skyldiga att påpeka följande för dig: Som slutanvändare är du lagligen skyldig att lämna tillbaka använda batterier. Du kan kostnadsfritt lämna tillbaka gamla batterier som vi har eller har haft i vårt sortiment som nya batterier till vårt fraktlager (leveransadress). Symbolerna som visas på batterierna har följande betydelse: Symbolen för den överkorsade soptunnan på hjul betyder att batteriet inte får slängas med hushållsavfallet.

Pb = batteriet innehåller mer än 0,004 viktprocent bly
Cd = batteriet innehåller mer än 0,002 viktprocent kadmium
Hg = batteriet innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver.

Observera ovanstående meddelanden.