INTEGRITETSPOLICY

--------------------------------------------------- ----------
Sekretesspolicy

------------------------------------------------------ --------

1) Information om insamling av personuppgifter och kontaktuppgifter för den ansvarige

1.1 Vi är glada att du besöker vår webbplats och tackar för ditt intresse. I det följande informerar vi dig om hanteringen av dina personuppgifter när du använder vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter med vilka du kan identifieras personligen.

1.2 Ansvarig för databehandling på denna webbplats i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) är ZITOCASES®, Mario Zito, Rastatter Str. 2, 76461 Muggensturm, Tyskland, e-post: info@zitocases.com. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

1.3 Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av personuppgifter och annat konfidentiellt innehåll (t.ex. beställningar eller förfrågningar till ansvarig person), använder denna webbplats en SSL eller. TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom teckensträngen "https://" och låssymbolen i webbläsarens rad.

2) Datainsamling när du besöker vår webbplats

Om du endast använder vår webbplats i informationssyfte, det vill säga om du inte registrerar dig eller på annat sätt förser oss med information, samlar vi endast in data som din webbläsare överför till vår server (så kallade "serverloggfiler"). När du besöker vår webbplats samlar vi in ​​följande data som är tekniskt nödvändig för att vi ska kunna visa webbplatsen för dig:

 • Vår besökta webbplats

 • Datum och tid vid tidpunkten för åtkomst

 • Mängd data som skickas i byte

 • Källa/referens från vilken du kom till sidan

 • Använd webbläsare

 • Använt operativsystem

 • IP-adress används (vid behov: i anonym form)

Behandlingen sker i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av att förbättra stabiliteten och funktionaliteten på vår webbplats. Uppgifterna kommer inte att vidarebefordras eller användas på annat sätt. Vi förbehåller oss dock rätten att i efterhand kontrollera serverloggfilerna om det finns konkreta indikationer på olaglig användning.

3) Cookies

För att göra besöket på vår webbplats attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på olika sidor. Det här är små textfiler som lagras på din slutenhet. Vissa av de cookies vi använder raderas efter avslutad webbläsarsession, det vill säga efter att du har stängt din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies finns kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss eller våra partnerföretag (tredjepartscookies) att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker (så kallade persistenta cookies). Om cookies ställs in samlar och bearbetar de viss användarinformation såsom webbläsare och platsdata samt IP-adressvärden i individuell utsträckning. Beständiga cookies raderas automatiskt efter en viss period, vilket kan variera beroende på cookien.

I vissa fall används cookies för att förenkla beställningsprocessen genom att spara inställningar (t.ex. att komma ihåg innehållet i en virtuell kundvagn för ett senare besök på webbplatsen).Om personuppgifter också behandlas av individuella cookies som används av oss, sker behandlingen i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR antingen för att genomföra avtalet eller i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR för att skydda vår berättigade intressen av webbplatsens bästa möjliga funktionalitet och en kundvänlig och effektiv design av sidbesöket.

Vi kan samarbeta med annonspartners som hjälper oss att göra vår webbplats mer intressant för dig. För detta ändamål lagras även cookies från partnerföretag på din hårddisk när du besöker vår webbplats (tredjepartscookies). Om vi ​​samarbetar med ovannämnda reklampartner kommer du att informeras individuellt och separat om användningen av sådana cookies och omfattningen av den information som samlas in i varje enskilt fall inom följande stycken.

Observera att du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och kan bestämma individuellt om du vill acceptera dem eller utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller i allmänhet. Varje webbläsare skiljer sig åt i hur den hanterar cookieinställningar. Detta beskrivs i hjälpmenyn för varje webbläsare, som förklarar hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https ://support.mozilla.org/de/kb/cookies-allow-und-reject
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm =en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help .opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Observera att om cookies inte accepteras kan funktionaliteten på vår webbplats begränsas.

4) Kontakt

Personuppgifter samlas in när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Vilka uppgifter som samlas in vid kontaktformulär framgår av respektive kontaktformulär. Dessa uppgifter lagras och används uteslutande i syfte att besvara din förfrågan eller för att upprätta kontakt och tillhörande teknisk administration. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är vårt berättigade intresse av att svara på din begäran i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR. Om din kontakt syftar till att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 (1) (b) GDPR. Dina uppgifter kommer att raderas när din begäran har behandlats. Så är fallet om det av omständigheterna kan utläsas att de aktuella omständigheterna är slutgiltigt klarlagda och under förutsättning att det inte finns några lagliga lagringsförpliktelser som talar emot det.

5) Databehandling vid öppning av kundkonto och för avtalshantering

Enligt artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR kommer personuppgifter att fortsätta att samlas in och behandlas om du lämnar dem till oss för att verkställa ett kontrakt eller öppna ett kundkonto. Vilken data som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. En radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras genom att skicka ett meddelande till ovanstående adress till ansvarig person. Vi lagrar och använder de uppgifter du lämnar för att behandla avtalet.Efter att avtalet har slutförts eller ditt kundkonto har raderats kommer dina uppgifter att blockeras med avseende på lagringsperioder enligt skatte- och affärslagstiftning och raderas efter att dessa perioder har löpt ut, om du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till vidare användning av dina uppgifter eller har förbehållit oss rätten till ytterligare dataanvändning som är tillåten enligt lag från vår sida, vilket vi kommer att informera dig om nedan

6) Databehandling för orderhantering

6.1 För att behandla din beställning arbetar vi tillsammans med följande tjänsteleverantör(er), som stödjer oss helt eller delvis i genomförandet av ingångna kontrakt. Vissa personuppgifter överförs till dessa tjänsteleverantörer i enlighet med följande information.

De personuppgifter som samlas in av oss kommer att vidarebefordras till det transportföretag som beställts med leveransen som en del av avtalsbehandlingen, i den mån detta är nödvändigt för leveransen av varorna. Vi vidarebefordrar dina betalningsuppgifter till det beställda kreditinstitutet som en del av betalningsprocessen, förutsatt att detta är nödvändigt för betalningsprocessen. Om betaltjänstleverantörer används kommer vi uttryckligen att informera dig om detta nedan. Den rättsliga grunden för överföring av data är artikel 6 (1) (b) GDPR.

6.2 För att uppfylla våra avtalsenliga förpliktelser gentemot våra kunder arbetar vi tillsammans med externa fraktpartners. Vi vidarebefordrar ditt namn och din leveransadress till en fraktpartner som valts av oss uteslutande i syfte att leverera varorna i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR.

6.3  Användning av betaltjänstleverantörer (betaltjänster)

- giropay
Vid betalning via "giropay" behandlas betalningen av giropay GmbH, An der Welle 4, 60322 Frankfurt/Main, till vilken vi vidarebefordrar den information du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning. Dina uppgifter kommer att vidarebefordras i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Bokstav b GDPR uteslutande för betalningshantering och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta. Du hittar mer information om giropay GmbH:s dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://www.giropay.de/srechtes/datenschutz-agb/.
- Klarna
Om du välj en Klarna - Som betaltjänst behandlas betalningen via Klarna Bank AB (publ) [https://www.klarna.com/de], Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige (nedan " Klarna"). För att betalningen ska kunna behandlas, dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, kön, e-postadress, telefonnummer och IP-adress) samt uppgifter relaterade till beställningen samlas in (t.ex. fakturabelopp, artikel, leveranstyp) till Klarna för identitets- och kreditvärdighetskontroller, förutsatt att du uttryckligen har samtyckt till detta i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR som en del av beställningsprocessen . Här kan du se vilka kreditinstitut dina uppgifter kan vidarebefordras till:
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena. Klarna använder den information som erhållits om den statistiska sannolikheten för utebliven betalning för ett balanserat beslut om upprättande, genomförande eller upphörande av avtalsförhållandet.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till den databehandlingsansvarige eller till Klarna. Klarna kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
Dina personuppgifter kommer att lagras i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser och i enlighet med informationen i Klarnas dataskyddsbestämmelser för registrerade baserade i Tyskland https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/ legal/terms/0/de_de/privacy
eller för registrerade baserade i Österrike https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy
.
- Masterpayment
Om du väljer betalningsmetoderna "autogiro (autogiro)" och/eller "leverans på konto" och/eller "hyrköp" via Masterpayment blir du ombedd att ange dina personuppgifter (för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer) under beställningsprocessen val, ort, födelsedatum, e-postadress, telefonnummer och, vid autogiro, angivna kontouppgifter). För att skydda vårt berättigade intresse av att fastställa solvensen hos våra kunder överför vi dessa uppgifter till Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Storbritannien ("Master payment") vidarebefordrad. Baserat på de personuppgifter du lämnar och andra uppgifter (såsom kundvagn, fakturabelopp, orderhistorik, betalningshistorik) kontrollerar Masterpayment om det betalningsalternativ du valt kan beviljas med hänsyn till betalnings- och/eller skuldrisker . Utöver Masterpayments interna kriterier i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR kan även identitets- och kreditvärdighetsinformation från följande kreditupplysningsföretag inkluderas för beslutet i samband med ansökningsgranskningen:
- Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstraße 11, D-41460 Neuss, Tel.: +49 (0)2131-109-501, fax: -557
- CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, hus 12, 22763 Hamburg, Tel.: +49 (0)40-89803-0, fax: -419
- SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, D-65201 Wiesbaden, Tel.: +49 (0)611-9278-0, Fax: -109
Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena.
Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till den databehandlingsansvarige eller till Masterpayment. Masterpayment kan dock fortfarande ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering.
- Paypal
Vid betalning via PayPal, kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "Köp på faktura" eller "avbetalning" via PayPal vidarebefordrar vi dina betalningsuppgifter till PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hädanefter "PayPal"), vidare. Överföringen sker i enlighet med artikel 6 punkt 1 lit b GDPR och endast i den mån detta är nödvändigt för betalningshantering.
PayPal förbehåller sig rätten att använda betalningsmetoderna kreditkort via PayPal, autogiro via PayPal eller - om det erbjuds - "Köp på faktura" eller "avbetalning" via PayPal innan du genomför en kreditprövning. För detta ändamål kan dina betalningsuppgifter vidarebefordras till kreditupplysningsföretag i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR på grundval av PayPals berättigade intresse av att fastställa din solvens.PayPal använder resultatet av kreditprövningen i förhållande till den statistiska sannolikheten för utebliven betalning i syfte att avgöra om man ska tillhandahålla respektive betalningsmetod Kreditupplysningen kan innehålla sannolikhetsvärden (så kallade poängvärden). Såvitt poängvärden ingår i resultatet av kreditupplysningen, är de baserade på en vetenskapligt erkänd matematisk-statistisk process. Bland annat, men inte uteslutande, ingår adressuppgifter i beräkningen av poängvärdena. Ytterligare dataskyddsinformation, inklusive information om de kreditinstitut som används, finns i PayPals dataskyddsdeklaration: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full
Sie Du kan när som helst invända mot denna behandling av dina uppgifter genom att skicka ett meddelande till PayPal. PayPal kan dock fortsätta att ha rätt att behandla dina personuppgifter om detta är nödvändigt för avtalsenlig betalningshantering
- SOFORT
Om du väljer betalningsmetoden "SOFORT" kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Tyskland (hädanefter "SOFORT"), till vilken vi vidarebefordrar den information du lämnat under beställningsprocessen tillsammans med informationen om din beställning i enlighet med artikel 6 (1) (b) GDPR. Sofort GmbH är en del av Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Sverige). Dina uppgifter kommer endast att vidarebefordras för betalningshantering hos betaltjänstleverantören SOFORT och endast i den utsträckning det är nödvändigt för detta. Du hittar mer information om SOFORTs dataskyddsbestämmelser på följande internetadress: https://www.klarna.com/sofort/datenschutz.

7) Onlinemarknadsföring

Facebook-pixel för att skapa anpassade målgrupper
Den så kallade "Facebook-pixeln" för det sociala nätverket Facebook används inom vårt onlineerbjudande, som drivs av Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Quare, Dublin 2, Irland (" Facebook").
Om en användare klickar på en annons placerad av oss, som spelas upp på Facebook, läggs webbadressen till vår länkade sida till av Facebook-pixlar. Om vår sida tillåter delning av data med Facebook via pixlar , denna URL-parameter skrivs in i användarens webbläsare via en cookie, som vår länkade sida sätter själv. Denna cookie läses sedan av Facebook-pixeln och gör det möjligt att vidarebefordra data till Facebook.
Med hjälp av Facebook pixel, det är Å ena sidan kan Facebook bestämma besökarna av vårt onlineerbjudande som en målgrupp för presentation av annonser (så kallade "Facebook-annonser"). Följaktligen använder vi Fa. cebook-pixel för att endast visa de Facebook-annonser vi har placerat för de Facebook-användare som också har visat intresse för vårt onlineerbjudande eller som har vissa egenskaper (t.ex. Intressen för vissa ämnen eller produkter, som bestäms utifrån de besökta webbplatserna), som vi överför till Facebook (så kallade "Anpassade målgrupper"). Med hjälp av Facebook-pixeln vill vi också säkerställa att våra Facebook-annonser motsvarar användarnas potentiella intressen och inte är irriterande. Detta gör det möjligt för oss att ytterligare utvärdera effektiviteten av Facebook-annonser för statistiska och marknadsundersökningsändamål genom att förstå huruvida användare omdirigerades till vår webbplats efter att ha klickat på en Facebook-annons (så kallad "konvertering").
Uppgifterna som samlas in är anonyma för oss, så vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet.Uppgifterna lagras och bearbetas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna annonseringsändamål, i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://wwwfacebook. com/about/privacy/ ) kan använda. Uppgifterna kan göra det möjligt för Facebook och dess partners att placera annonser på och utanför Facebook.
Databehandlingen i samband med användningen av Facebook-pixeln är baserad på vårt övergripande legitima intresse av utvärdering, optimering och ekonomisk drift av vårt onlineerbjudande samt våra reklamåtgärder i enlighet med artikel 6 (1) (f) GDPR.
Informationen som genereras av Facebook överförs vanligtvis till en Facebook-server och lagras där; detta kan också resultera i överföring till Facebook Inc. .komma i USA. Facebook Inc. baserat i USA är certifierat för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med dataskyddsnivån som är tillämplig i EU. För att invända mot Facebook-annonser som helhet kan du välja bort cookie genom att klicka på länken nedan, vilket inaktiverar Facebook-pixelspårning:
Avaktivera Facebook-pixel
Denna opt-out-cookie fungerar bara i den här webbläsaren och endast för denna domän. Om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på länken ovan igen.

8) Webbanalystjänster

Google (Universal) Analytics

Google Analytics
Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Analytics använder så kallade cookies, som är textfiler som lagras på din dator och möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats (inklusive den förkortade IP-adressen) överförs vanligtvis till en Google-server och lagras där. Den kan också överföras till Google LLCs servrar. i USA.
Den här webbplatsen använder Google Analytics uteslutande med tillägget "_anonymizeIp()", vilket säkerställer anonymisering av IP-adressen genom att förkorta den och utesluter direkt personlig referens. Som ett resultat av förlängningen kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google LLC-server i USA och förkortas där. I dessa undantagsfall sker denna bearbetning i enlighet med artikel 6 stycke 1 bokstav f GDPR på grundval av vårt berättigade intresse av statistisk analys av användarbeteende för optimerings- och marknadsföringsändamål.
Google kommer att använda denna information för vår räkning. för att förbättra din användning av Utvärdera webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att förse oss med andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.
Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara därefter. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning. Du kan också förhindra data som genereras av cookien och som är relaterad till din användning av webbplatsen (inkl.din IP-adress) till Google och bearbetningen av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarens plugin som finns tillgänglig under följande länk:
https://toolsgoogle.com/dlpage/gaoptout?hl =de
Som ett alternativ till webbläsarplugin eller i webbläsare på mobila enheter, klicka på följande länk för att ställa in en opt-out-cookie som kommer att förhindra framtida upptäckt av Google Analytics på denna webbplats (denna opt-out-cookie fungerar bara i den här webbläsaren och endast för denna domän, om du tar bort dina cookies i den här webbläsaren måste du klicka på denna länk igen): Inaktivera Google Analytics
I händelse av överföring av personuppgifter till Google LLC. baserad i USA, Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list
Ytterligare information om Google (Universal) Analytics finns här: https://support. google .com/analytics/answer/2838718?hl=de&ref_topic=6010376

9) Verktyg och Övrigt

Google Maps

På vår webbplats använder vi Google Maps (API) från Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland ("Google"). Google Maps är en webbtjänst för att visa interaktiva (land)kartor för att visuellt visa geografisk information. Genom att använda den här tjänsten visas vår plats och det blir lättare att ta sig dit.

Så snart du tar fram de undersidor där Google Maps-kartan är integrerad, överförs information om din användning av vår webbplats (t.ex. din IP-adress) till Googles servrar och lagras där. Detta kan också leda till överföring till Google LLCs servrar. komma till USA. Detta sker oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto genom vilket du är inloggad eller om det finns ett användarkonto. Om du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill kopplas till din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google sparar din data (även för användare som inte är inloggade) som användningsprofiler och utvärderar dem. Insamlingen, lagringen och utvärderingen utförs i enlighet med artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR på grundval av Googles berättigade intresse av visning av personlig reklam, marknadsundersökningar och/eller behovsbaserad design av Googles webbplatser. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, även om du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

I händelse av att personuppgifter överförs till Google LLC. baserad i USA, Google LLC. certifierad för det amerikansk-europeiska dataskyddsavtalet "Privacy Shield", som säkerställer överensstämmelse med den dataskyddsnivå som gäller i EU. Ett aktuellt certifikat kan ses här: https://www.privacyshield.gov/list

Om du inte samtycker till framtida överföring av dina data till Google när du använder Google Maps, har du också möjlighet att helt inaktivera Google Maps webbtjänst genom att stänga av JavaScript-applikationen i din webbläsare. Google Maps och därmed även kartvisningen på denna webbplats kan då inte användas.

Du kan se Googles användarvillkor på https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de ytterligare användarvillkoren för Google Maps kan hittas på https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
Detaljerad information om dataskydd i samband med användning av Google Maps finns på Googles webbplats ("Googles sekretesspolicy"): https://wwwgoogle.de/intl/de/ policyer /privacy/

10) Den registrerades rättigheter

10.1 Den tillämpliga dataskyddslagstiftningen ger dig omfattande rättigheter för registrerade (rätt till information och ingripanderätt) gentemot den person som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, om vilken vi kommer att informera dig nedan:

 • Rätt till information i enlighet med artikel 15 GDPR: I synnerhet har du rätt till information om dina personuppgifter som behandlas av oss, behandlingsändamålen, kategorierna av personuppgifter som behandlas, mottagare eller kategorier av mottagare till vilka dina uppgifter lämnades eller kommer att lämnas ut, den planerade lagringstiden eller kriterierna för att fastställa lagringstiden, förekomsten av en rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen, invändning mot behandling, klagomål till en tillsynsmyndighet, ursprunget till dina uppgifter om de inte har samlats in från dig av oss finns det ett automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering och, i tillämpliga fall, meningsfull information om den inblandade logiken och omfattningen och avsedda effekterna av sådan behandling på dig, samt din rätt att få information om vilka garantier enligt artikel 46 GDPR vid vidarebefordran av dina uppgifter finns i tredje land;

 • Rätt till rättelse i enlighet med artikel 16 GDPR: Du har rätt till omedelbar rättelse av felaktiga uppgifter om dig och/eller komplettering av dina ofullständiga uppgifter som lagras av oss;

 • Rätt till radering i enlighet med artikel 17 GDPR: Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter om kraven i artikel 17 paragraf 1 GDPR är uppfyllda. Denna rätt föreligger dock inte särskilt om behandlingen är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att fullgöra en rättslig skyldighet, av hänsyn till allmänintresse eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk;

 • Rätt till begränsning av behandling i enlighet med artikel 18 GDPR: Du har rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter så länge som korrektheten av dina uppgifter, som du bestrider, kontrolleras om du vägrar att radera dina uppgifter på grund av otillåten databehandling och istället begära begränsning av behandlingen av dina uppgifter om du behöver dina uppgifter för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk efter att vi inte längre behöver dessa uppgifter efter att syftet har uppnåtts eller om du har lämnat in en invändning på grund av din speciella situation, så länge det inte är säkert om våra legitima skäl råder;

 • Rätt till information enligt artikel 19 GDPR: Om du har åberopat rätten till rättelse, radering eller begränsning av behandling mot den ansvariga är denne skyldig att meddela alla mottagare som dina personuppgifter har lämnats ut till om detta rättelse eller radering av uppgifterna eller begränsning av behandlingen, om inte detta visar sig vara omöjligt eller innebär en oproportionerlig ansträngning. Du har rätt att bli informerad om dessa mottagare.

 • Rätt till dataportabilitet i enlighet med art.20 GDPR: Du har rätt att få dina personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format eller att begära överföring till en annan ansvarig, i den mån detta är tekniskt möjligt;

 • Rätt att återkalla beviljat samtycke i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR: Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av uppgifter med verkan för framtiden. Vid återkallelse kommer vi att radera berörda uppgifter omedelbart, såvida inte vidare behandling kan baseras på en laglig grund för behandling utan samtycke. Återkallelsen av samtycket påverkar inte lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallelsen;

 • Rätt att lämna in ett klagomål enligt artikel 77 GDPR: Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter bryter mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet - utan att det påverkar andra administrativa eller rättsliga bestämmelser. rättsmedel, särskilt i den medlemsstat där du bor, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.

10.2  Rätt att invända

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter som en del av en intresseavvägning utifrån vårt övervägande berättigade intresse, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som uppstår från din speciella situation .
Om du utövar din rätt att göra invändningar kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna. Ytterligare behandling förblir dock reserverad om vi kan visa tvingande legitima skäl för behandling som överväger dina intressen, grundläggande rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om vi ​​behandlar dina personuppgifter för att bedriva direktreklam, har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam. Du kan utöva invändningen enligt beskrivningen ovan.

Om du utövar din rätt att invända kommer vi att sluta behandla de berörda uppgifterna för direktmarknadsföringsändamål.

11) Varaktighet för lagring av personuppgifter

Längden på lagringen av personuppgifter mäts utifrån respektive rättslig grund, behandlingssyftet och – om det är relevant – även utifrån respektive lagstadgad lagringsperiod (t.ex. kommersiella och skattemässiga lagringsperioder).

Vid behandling av personuppgifter på grundval av ett uttryckligt samtycke i enlighet med artikel 6.1 lit a GDPR, lagras dessa uppgifter tills den berörda personen återkallar sitt samtycke.

Om det finns lagstadgade lagringsperioder för uppgifter som behandlas inom ramen för juridiska eller liknande förpliktelser på grundval av artikel 6.1 (b) GDPR, kommer dessa uppgifter rutinmässigt att raderas efter att lagringsperioden har löpt ut, förutsatt att att det inte längre krävs för att fullgöra kontraktet eller att avtalsinitiering krävs och/eller att vi inte har något legitimt intresse av ytterligare lagring.

Vid behandling av personuppgifter på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att invända enligt artikel 21 para.1 GDPR, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandling som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk

När personuppgifter behandlas i syfte att göra direktreklam på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR, lagras dessa uppgifter tills den registrerade utövar sin rätt att göra invändningar enligt artikel 21 (2) GDPR .

Om inte annat anges i den övriga informationen i denna förklaring om specifika behandlingssituationer, kommer lagrade personuppgifter att raderas när de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades.

.