NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJE

V zvezi s prodajo baterij ali dobavo naprav, ki vsebujejo baterije, vas moramo opozoriti na naslednje: Kot končni uporabnik ste zakonsko dolžni vrniti izrabljene baterije. Stare baterije, ki jih imamo ali smo jih imeli v naši ponudbi, lahko brezplačno vrnete v naše skladišče za dostavo (naslov za dostavo) kot nove baterije. Simboli na baterijah imajo naslednji pomen: Simbol prečrtanega smetnjaka na kolesih pomeni, da baterije ne smete zavreči med gospodinjske odpadke.

Pb = baterija vsebuje več kot 0,004 % mase svinca
Cd = baterija vsebuje več kot 0,002 % mase kadmija
Hg = baterija vsebuje več kot 0,0005 % mase živega srebra.

Upoštevajte zgornja obvestila.