Pogoji

-------------------------------------------------- -----
Splošni pogoji poslovanja s podatki o strankah
-------------------------------- --- --------------------


Kazalo
------------ ----- -
1. Obseg
2. Sklenitev pogodbe
3. Pravica do odstopa od pogodbe
4. Cene in plačilni pogoji
5. Pogoji dostave in pošiljanja
6. Pridržek lastninske pravice
7. Odgovornost za napake (garancija)
8. Garancija
9. Vsebina slikovnih datotek
10. Veljavno pravo
11. Alternativno reševanje sporov

1) Obseg
1.1 Ti Splošni pogoji (v nadaljevanju "SPP") družbe Mario Zito, ki trguje pod "ZITOCASES" (v nadaljevanju "prodajalec"), veljajo za vse pogodbe o dobavi blaga, ki jih potrošnik ali podjetnik (v nadaljevanju kupec) sklene s prodajalcem glede blaga, ki ga prodajalec predstavlja v svoji spletni trgovini. Vključitev strankinih lastnih pogojev je s tem v nasprotju, razen če ni drugače dogovorjeno.
1.2 Potrošnik v smislu teh Splošnih pogojev je vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki niso pretežno niti komercialni niti osebni. -zaposlena poklicna dejavnost se lahko pripiše. Podjetnik v smislu teh pogojev je fizična ali pravna oseba ali poslovno sposobna družba, ki pri sklepanju pravnega posla nastopa v okviru opravljanja svoje gospodarske ali samostojne poklicne dejavnosti.

2) Sklep pogodbe
2.1 Spletna trgovina Opisi izdelkov, ki jih vsebuje prodajalec, ne predstavljajo zavezujoče ponudbe s strani prodajalca, ampak služijo temu, da kupcu omogočijo oddajo zavezujoče ponudbe.
2.2 Kupec lahko odda ponudbo preko spletne naročilnice, integrirane v spletno trgovino prodajalca. Po oddaji izbranega blaga v virtualno nakupovalno košarico in prehodu skozi postopek elektronskega naročanja kupec s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja, odda pravno zavezujočo pogodbeno ponudbo za blago v nakupovalni košarici.
2.3 Prodajalec lahko ponudbo kupca sprejme v petih dneh,
- tako, da kupcu pošlje pisno potrditev naročila ali potrditev naročila v tekstovni obliki (fax ali email), pri čemer je odločilen prejem potrditve naročila s strani kupca, ali
​​- z dostavo naročenega blaga kupcu, pri čemer je odločilen prejem blaga s strani kupca, ali
- s pozivom kupcu k plačilu po oddaji naročila.
Če obstaja več zgoraj navedenih možnosti, pogodba je sklenjena v trenutku, ko se prva pojavi ena od zgoraj navedenih možnosti. Rok za sprejem ponudbe začne teči naslednji dan po tem, ko je naročnik poslal ponudbo in se zaključi konec petega dne po oddaji ponudbe. Če prodajalec ne sprejme ponudbe stranke v prej navedenem roku, se to šteje za zavrnitev ponudbe, zaradi česar stranka ni več vezana na svojo izjavo volje.
2.4 Če »PayPal Express« izbran način plačila, bo plačilo izvedeno preko ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: "PayPal"), v skladu s pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima PayPal računa - ob upoštevanju pogojev za plačila brez PayPal računa, ki si jih lahko ogledate na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.Če kupec v procesu spletnega naročanja kot način plačila izbere »PayPal Express«, izda tudi plačilni nalog PayPalu s klikom na gumb, ki zaključi postopek naročanja.V tem primeru prodajalec že na spletnem mestu izjavlja sprejem ponudbe kupca. čas, v katerem kupec sproži postopek plačila s klikom na gumb, ki zaključi postopek oddaje naročila.
2.5 Pri oddaji ponudbe preko spletne naročilnice prodajalca se besedilo pogodbe po sklenitvi pogodbe shrani s strani prodajalca. sklene in pošlje kupcu v besedilni obliki po oddanem naročilu (npr. e-pošta, faks ali pismo). Prodajalec besedila pogodbe ne omogoča dostopa do tega. Če je kupec pred oddajo naročila ustvaril uporabniški račun v spletni trgovini prodajalca, se podatki o naročilu arhivirajo na spletni strani prodajalca in do njih lahko kupec brezplačno dostopa preko svojega z geslom zaščitenega uporabniškega računa z vnosom ustreznega podatke za prijavo.
2.6 Pred oddajo zavezujočega naročila preko prodajalčeve spletne naročilnice lahko kupec ugotovi morebitne napake pri vnosu tako, da natančno prebere informacije prikazane na ekranu. Učinkovito tehnično sredstvo za boljše prepoznavanje napak pri vnosu je lahko funkcija povečave brskalnika, s pomočjo katere se poveča prikaz na zaslonu. Stranka lahko popravlja svoje vnose v okviru elektronskega naročanja z običajnimi funkcijami tipkovnice in miške, dokler ne klikne na gumb, ki zaključi postopek naročanja.
2.7 Za sklenitev pogodbe je na voljo le nemški jezik.
2.8 Obdelava naročila in kontakt običajno potekata preko e-pošte in avtomatizirane obdelave naročil. Kupec se mora prepričati, da je elektronski naslov, ki ga je posredoval za obdelavo naročila, pravilen, da lahko na ta naslov prejema elektronska sporočila, ki jih pošilja prodajalec. Zlasti pri uporabi filtrov za neželeno pošto mora kupec zagotoviti, da se lahko dostavi vsa e-poštna sporočila, ki jih pošlje prodajalec ali tretje osebe, pooblaščene za obdelavo naročila.

3) Pravica do odstopa od pogodbe
3.1 Potrošniki imajo temeljno pravico do odstopa od pogodbe.
3.2 Dodatne informacije o pravici do odstopa od pogodbe najdete v prodajalčevi politiki odpovedi.

4) Cene in plačilni pogoji
4.1 Razen če ni drugače navedeno v prodajalčevih opis izdelka, to so navedene cene za skupne cene. Prometni davek ni prikazan, ker je prodajalec malo podjetje v smislu UStG. Morebitni dodatni stroški dostave in pošiljanja so navedeni posebej v opisu posameznega izdelka.
4.2 Pri dostavi v države izven Evropske unije lahko v posameznih primerih nastanejo dodatni stroški, za katere prodajalec ni odgovoren in jih mora kriti kupec. . Sem spadajo na primer stroški denarnih nakazil s strani bank (npr. provizije za nakazila, provizije za menjalni tečaj) ali uvozne dajatve ali davki (npr. carine). Takšni stroški lahko nastanejo tudi v zvezi z denarnim nakazilom, če dostava ni opravljena v državo zunaj Evropske unije, ampak stranka izvede plačilo iz države zunaj Evropske unije.
4.3 Možnosti plačila bodo / se kupcu sporoči v spletni trgovini prodajalca.
4.4 Če je dogovorjeno predplačilo z bančnim nakazilom, zapade plačilo takoj po sklenitvi pogodbe, razen če sta se stranki dogovorili za kasnejši rok.
4 .5 Pri plačilu s plačilnim sredstvom, ki ga ponuja PayPal, se plačilo obdela prek ponudnika plačilnih storitev PayPal (Europe) Sà r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (v nadaljevanju: "PayPal"), v skladu s pogoji uporabe PayPal, ki so na voljo na https://www.paypal.com/de/webapps/ mpp/ua/useragreement-full ali - če stranka nima PayPal računa - ob upoštevanju pogojev za plačila brez PayPal računa, ki si jih lahko ogledate na https://www.paypal.com /de /webapps/mpp/ua/privacywax-full.
4.6 Če izberete način plačila »SOFORT«, bo plačilo obdelal ponudnik plačilnih storitev SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (v nadaljevanju "SOFORT"). Za možnost plačila zneska računa preko »SOFORT« mora imeti stranka aktiviran spletni bančni račun s postopkom PIN/TAN za sodelovanje v »SOFORT«, se v procesu plačila ustrezno identificirati in poslati navodilo za plačilo na » SOFORT". potrdite. Plačilno transakcijo takoj zatem izvede "SOFORT" in bremeni bančni račun stranke. Stranka lahko prikliče podrobnejše informacije o načinu plačila »SOFORT« na internetu na https://www.klarna.com/sofort/.
4.7 Pri izbiri načina plačila, ponujenega preko Obdelava plačil plačilne storitve »Shopify Payments« prek ponudnika plačilnih storitev Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irska (v nadaljnjem besedilu: »Shopify«). Posamezni načini plačila, ki jih ponuja Shopify, se kupcu sporočijo v spletni trgovini prodajalca. Za obdelavo plačil lahko Shopify uporablja druge plačilne storitve, za katere lahko veljajo posebni plačilni pogoji, o katerih je lahko stranka posebej obveščena. Več informacij o "Shopify Payments" je na voljo na spletu na

https://www.shopify.de/payments retrievable.
4.8 Pri izbiri načina plačila SEPA Direktna obremenitev, znesek računa zapade v plačilo po izdanem pooblastilu za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za predplačilo. Direktna obremenitev se obračuna, ko naročeno blago zapusti prodajalčevo skladišče, vendar ne pred iztekom roka za predhodne informacije. Vnaprejšnje obvestilo (»predhodno obvestilo«) je vsako sporočilo (npr. račun, politika, pogodba) od prodajalca do stranke, ki napove obremenitev z uporabo direktne obremenitve SEPA. Če direktna obremenitev ni unovčena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali ker so bili posredovani napačni bančni podatki, ali če stranka nasprotuje obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, mora stranka kriti stroške, ki jih ima zadevni banka, če je za to odgovorna.
4.9 Pri izbiri načina plačila »direktna obremenitev prek ipaymenta« ali »kreditna kartica prek ipaymenta« se plačilo obdela preko plačilnega sistema ipayment podjetja 1&1 Internet AG, ki posreduje kupčevo plačilo. zahteva pri zadevnem ponudniku plačil. Za obdelavo plačil veljajo Splošni pogoji posameznega ponudnika plačilnih storitev, s katerimi se stranka lahko seznani in jih mora sprejeti kot del elektronskega plačilnega procesa. Načini plačila »neposredna obremenitev prek ipaymenta« ali »kreditna kartica prek ipaymenta« so odvisni od tega, ali ustrezni ponudnik plačilnih storitev sprejme strankino zahtevo za plačilo.
4.10 Če je izbran način plačila direktna obremenitev (neposredna obremenitev), je znesek računa zapade takoj ob sklenitvi pogodbe. Način plačila z direktno bremenitvijo zahteva uspešno preverjanje kreditne sposobnosti s strani Masterpayment LTD, 483 Green Lanes, London, N13 4BS, Velika Britanija ("Masterpayment").Če je stranki dovoljena direktna obremenitev (direktna obremenitev) po preverjanju kreditne sposobnosti, bo plačilo obdelano v sodelovanju z net-m privatbank 1891 AG, ​​​​Odeonsplatz 18, 80539 München ("net-m privatbank 1891 AG"), na katerega prodajalec odstopi svoj zahtevek za plačilo.V tem primeru je net-m privatbank 1891 AG preklicno pooblaščen, da izterja znesek računa z navedenega računa stranke. V primeru odstopa je možno plačilo le na net-m privatbank 1891 AG z učinkom odpusta dolga. Direktna obremenitev se izvede, ko naročeno blago zapusti skladišče prodajalca. Tudi če je način plačila direktna obremenitev (direktna obremenitev) izbran prek Masterpaymenta, ostaja prodajalec odgovoren za splošna povpraševanja strank, npr. o blagu, času dostave, odpremi, vračilih, reklamacijah, izjavah o preklicu in pošiljkah ali dobropisih.4.11 Pri izbiri načina plačila »PayPal direktna obremenitev« PayPal nakaže znesek računa z bančnega računa kupca v imenu prodajalca po izdanem pooblastilu za direktno obremenitev SEPA, vendar ne pred iztekom roka za vnaprejšnje informacije. Predhodno obvestilo (»predhodno obvestilo«) je vsako sporočilo (npr. račun, polica, pogodba) stranki, ki napove obremenitev z uporabo neposredne obremenitve SEPA. Če direktna obremenitev ni unovčena zaradi nezadostnih sredstev na računu ali ker so bili posredovani napačni bančni podatki, ali če stranka nasprotuje obremenitvi, čeprav do tega ni upravičena, mora stranka kriti stroške, ki jih ima zadevni banka, če je za to odgovorna.

5) Pogoji dostave in pošiljanja
5.1 Blago se odpremi na naslov za dostavo, ki ga navede kupec, razen če ni drugače dogovorjeno. Pri obdelavi transakcije je odločilen naslov za dostavo, ki je naveden v obdelavi naročila prodajalca.
5.2 Če transportno podjetje pošlje blago nazaj prodajalcu, ker dostava do kupca ni bila mogoča, krije kupec stroške neuspešnega pošiljanja. . To ne velja, če kupec ni odgovoren za okoliščino, ki je privedla do nemožnosti dostave ali če začasno ni mogel sprejeti ponujene storitve, razen če mu je prodajalec storitev napovedal v razumnem času vnaprej. To tudi ne velja za stroške dostave, če stranka učinkovito uveljavlja svojo pravico do odstopa od pogodbe. Če kupec dejansko uveljavlja pravico do preklica, se za stroške vračila uporablja predpis v pravilniku o odstopu od prodajalca.
5.3 Prevzem s strani prodajalca zaradi logističnih razlogov ni mogoč.

6) Pridržek lastninske pravice
Če prodajalec vpiše predplačilo, obdrži lastništvo dobavljenega blaga do celotnega plačila dolgovane kupnine.

7) Odgovornost za napake (garancija)
7.1 Če je kupljeni artikel ima napako, veljajo določila zakonske odgovornosti za napake.7.2 Odstopanje od tega velja za rabljeno blago: Zahtevki za napake so izključeni, če se napaka pojavi šele eno leto po dobavi blaga. Napake, ki se pojavijo v enem letu od dobave blaga, je mogoče uveljavljati v zakonsko določenem zastaralnem roku. Skrajšanje roka odgovornosti na eno leto pa ne velja
- za stvari, ki so bile uporabljene za objekt v skladu z njihovim običajnim namenom in so povzročile njegovo pomanjkljivost,
- za odškodninske in povračilne zahtevke. stroške kupca in
- v primeru, da je prodajalec napako prikril z goljufijo.
7.3 Kupca naprošamo, da dostavljeno blago z očitnimi transportnimi poškodbami reklamira pri dostavljalcu in o tem obvesti prodajalca.Če kupec ne upošteva, to ne vpliva na njegove pravne ali pogodbene zahtevke za napake

8) Garancija
8.1 ZITOCASES ponuja enoletno (1 leto) garancijo za vse izdelke, ki se prodajajo na spletnem mestu. Ta garancija pokriva napake pri izdelavi in ​​je omejena na napake, povezane s prileganjem, šivanjem in uporabo lepil. Opozoriti je treba, da ZITOCASES ne krije nobenih okvar, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov, npr. zaradi nesreč, požara, vode (ali drugih tekočin)

9) Vsebina slikovnih datotek, tehnične zahteve podatkov, kršenje pravic tretjih oseb pri uporabi konfiguratorja9.1 Stranka je izključno odgovorna za vso vsebino, ki jo stranka uporablja preko konfiguratorja, ki se uporablja za izdelavo izdelka. To še posebej velja za slike, grafike, besedila ali druge materiale.
9.2 Stranka je odgovorna za črkovanje, ostrino slike, kakovost slike in kakovost oblikovanja slik, grafike in besedila, ki jih uporablja. Pregled pri ZITOCASES ne poteka. Dovoljeni formati so: Format JPG ali PNG.
9.3 Za vsa proizvodna naročila, poslana podjetju ZITOCASES, veljajo zahtevane avtorske pravice, pravice blagovne znamke ali druge pravice stranke. Radi bi poudarili, da lahko tretje osebe uveljavljajo znatne odškodninske zahtevke proti strankam v primeru vsebine, ki krši avtorske pravice. Kupec je odgovoren za vse posledice, ki bi nastale zaradi kršitve zgoraj navedenih pravic in odvezuje ZITOCASES vsakršne odgovornosti v primeru zahtevka tretje osebe.
9.4 Z oddajo naročila kupec tudi zagotavlja, da je vsebina prenesene slikovne datoteke ne kršijo kazenskih zakonov, kršene. ZITOCASES si pridržuje pravico zavrniti takšna naročila, če so znana.


10) Veljavno pravo
Pravo Zvezne republike Nemčije se uporablja za vsa pravna razmerja med strankami, razen zakonov o mednarodnem nakupu premičnin. Za potrošnike se ta izbira prava uporablja le, če podeljenega varstva ne prekinejo prisilne določbe prava države, v kateri ima potrošnik običajno prebivališče.

11) Alternativno reševanje sporov
11.1 EU Komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov na internetu na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Ta platforma služi kot kontaktna točka za -sodno reševanje sporov, ki izhajajo iz spletnih prodajnih ali storitvenih pogodb, v katere je vpleten potrošnik.
11.2 Prodajalec ni niti dolžan niti pripravljen sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo.

.