INSTRUKTIONER TIL BORTSKAFFELSE AF BATTERI

I forbindelse med salg af batterier eller levering af enheder, der indeholder batterier, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på følgende: Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan gratis returnere gamle batterier, som vi har eller har haft i vores sortiment, som nye batterier til vores fragtlager (fragtadresse). Symbolerne på batterierne har følgende betydning: Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Pb = batteri indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly
Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium
Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Bemærk venligst ovenstående meddelelser.