UPUTSTVO ZA ODLAGANJE BATERIJA

U vezi sa prodajom baterija ili isporukom uređaja koji sadrže baterije, dužni smo Vam ukazati na sljedeće: Kao krajnji korisnik zakonski ste dužni vratiti rabljene baterije. Stare baterije koje imamo ili koje smo imali u našem asortimanu možete besplatno vratiti u naše skladište (adresa za dostavu) kao nove. Simboli prikazani na baterijama imaju sljedeće značenje: Simbol precrtane kante za otpatke na točkovima znači da se baterija ne smije odlagati s kućnim otpadom.

Pb = baterija sadrži više od 0,004% masenog udjela olova
Cd = baterija sadrži više od 0,002% masenog postotka kadmijuma
Hg = baterija sadrži više od 0,0005% mase žive.

Molimo vas da obratite pažnju na gornje napomene.